Daf Isı Pay Ölçer ile hesabınızı bilin. Radyatör sıcaklığı ile ortam sıcaklığının arasındaki farkı ölçerek, o mahalin tüketim oranını belirten cihazlardır.

Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda her radyatöre monte edilerek bireysel bazda tüketim değerlerini kaydeden ısı pay ölçerler, dairelerin gerçek tüketim değerlerine göre gider paylaşımı yapılabilmesini sağlar.

Isı pay ölçerlerin ölçüm değeri, ölçülen radyatörün sıcaklığını ve oda sıcaklığını ölçer, iki sıcaklık değeri arasındaki farkı değeridir.

Bu ölçüm değeri kullanılarak, radyatörün anma ısıl güç katsayısı ve yüzey duyar elemanları arasındaki ısıl temas katsayısı aracılığıyla gerçek tüketim değeri hesaplanır.(TS EN 834 standardına göre) İşletime alınan ısı pay ölçerler, bünyesinde bulunan RF modülü sayesinde tüketim değerlerini ve arıza bilgilerini iletirler.

Cihazlar harici bir güç ünitesine veya elektrik şebekesine ihtiyaç duymadan içerisinde bulunan uzun ömürlü bir pil ile çalışır. Ayrıca, cihazların üzerinde kullanıcıların tüketim değerlerini görmelerini sağlayan bir LCD ekran bulunur. Kalorifer tesisatının "çok kolonlu” (Tablo-1) prensibe göre yapıldığı merkezi ısıtma sistemlerinde, sadece ısı pay ölçer cihazları kullanılır.

Bunun yanında, kalorifer tesisatının tek kolonlu (Tablo-2) prensibe göre yapıldığı merkezi ısıtma sistemlerinde de, daire sakinlerinin kırma dökme ve tesisatta yenilik uygulaması tercih etmediği durumlarda ısı pay ölçer tercih edilebilir.

Avantajları

* Montaj işleminde kırma-dökme ve mevcut tesisat üzerinde değişiklik yapılması işlemine gerek olmadığından, mevcutta oturulan binalar için çok uygundur.

* Daire sakinleri, her bir odanın sıcaklığını ayrı ayrı ayarlayabilir ve otomatik olarak sabit sıcaklıkta tutabilir. Evinin sıcaklığını kendisi kontrol ettiğinden ısı tüketimini azaltabilir.

* Daire sakinleri tükettikleri ısı enerjisi oranında yakıt giderine ortak olur. Isı tüketimini kontrol altında tutan daireler daha fazla tasarruf yapabilir.

* Yakıt ekonomisi açısından bina genelinde % 20 – %40 arasında tasarruf oluşmaktadır.

* Özellikle kazan dairesine yakın olan dairelerde; Sıcaklığı sabit tutma imkânı bulunduğundan aşırı ısınma oluşmaz ve "pencereleri açıp havalandırma” yapılmadığından dolayı ısı israfı olmaz. Böylece binaya gelen akıt faturası tutarı düşmüş olur.

* Katlar arası ve kuzey güney cephe ısınma dengesizliği ortadan kaldırılmış, alt katların çok ısınıp, üst katları devamlı ısınamama şikâyetleri ortadan kaldırılmış olur.

* Bu sistem sayesinde her daire ihtiyaç duyduğu ısıya kolaylıkla ekonomik olarak ulaşırken; kazan az yandı, çok yandı gibi tartışmalarda son bulacaktır.

* DAF Energy Isı pay ölçerlerinin montaj işleminin tadilat gerekmeksizin ve kısa zamanda bitmesinden dolayı daire sakinleri rahatsız edilmez.

* DAF Energy Isı pay ölçerleri, manipülasyonlara karşı her türlü önlem mevcut olduğundan %100 güvenilirdir.

* Cihazların okunması işleminde daire içerisine girilmesine gerek olmadığından, daire sakinleri rahatsız edilmez.Teknik Bilgiler
Sıcaklık Sensörleri

Arkada bulunan sensör dışarı uzanan metal parça sayesinde radyatör sıcaklığını, ön tarafta bulunan sensör ise oda sıcaklığını ölçer. Ölçüm yapılabilmesi için radyatör sıcaklığının en az 23 °C ve radyatör-oda sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı en az 5 °C olmalıdır. Ayrıca yaz aylarında meydana gelebilecek ölçümler nedeni ile de yaz ölçümünü önleme modu yer almaktadır.

Silindirik Batarya

Lityumdan üretilmiş olan silindirik pilin ömrü 10+2 yıldır. Gerilimi ise 3,6 Volt’tur. Pil bitse bile cihaz üzerindeki bilgileri depolamaya devam eder.

LCD Ekran

5 haneli bu ekrandan şu bilgileri okuyabilirsiniz:

ID No

Her cihaz üzerinde basılı ve her cihazda farklı olmak üzere 8 haneli seri numarası yer almaktadır. Bu seri numarasında sonra gelen 4 haneli rakam ise cihazın üretim tarihini belirtmektedir.

Okuma IR Diyotu

Kızıl ötesi okumayı sağlayan bir diyot cihaz üzerinde bulunmaktadır.

Anten

Radyo frekansı ile okumada sinyal gönderimini sağlayan anten cihaz içine entegre edilmiştir.

Mikro İşlemci

Texas Instruments firması tarafından üretilmiştir. Cihaz kırılsa bile mikro işlemciye zarar gelmediği sürece cihaz okuma işlemlerine devam eder.

Mühür

Cihazı dışarından gelebilecek herhangi bir müdahaleye karşı koruyan sistemlerdir. Cihazı yerinden sökebilmenin tek yolu mekanik mührü kırmaktır. Ayrıca bu mühür kırıldığı anda elektronik olarak da cihaz, mührün kırıldığına dair sinyaller de göndermeye başlayacaktır.

Takvim Fonksiyonu

Cihaz geçmiş 12 ayın bilgisini de kaydedip saklar. Bu bilgilerde aylık tüketim, minimum-ortalama-maksimum radyatör sıcaklığı ve oda sıcaklığı yer almaktadır.